Reference firemní vzdělávání - úspěch hovoří za vše!

Manažerské desatero - program pro management a leadership

„Program Manažerské desatero efektivním způsobem představuje všechny klíčové dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské funkce. Zároveň prostřednictvím vynikajících lektorů a vzájemné interakce mezi účastníky podněcuje další studium problematiky a diskuzi o praktickém využití probíraných témat.“
Jan Soukup, Controlling and reporting manager, Merz s.r.o.

„Oba moduly splnily až překonaly moje očekávání. Pan Baloušek i dr. Čakrt jsou velmi kvalifikovaní lektoři a excelentní spíkři. Prezentovaná a diskutovaná témata jsou aktuální a zajímavá.“
Igor Holzknecht, Field Sales Manager, DIA, Novo Nordisk s.r.o.

„Účast na kurzu „Sebepoznání cestou osobnostní typologie“ mi pomohlo naučit se rozeznat jednotlivé typy lidí dle základních vnějších znaků a stanovit optimální styl jednání s konkrétními typy lidí. Dosažení pozitivních výsledků společnosti je závislé na spolupráci jednotlivých útvarů a znalost osobnostní typologie pomáhá podporovat konstruktivní chování týmu, nastavit efektivní týmovou komunikaci a překonávat komunikační bariery mezi jednotlivými útvary i samotnými pracovníky.“
Ing. Jitka Rasochová, řízeni rizik a compliance, Pojišťovna VZP, a.s.

"Dobře zvládnutý obsah témat, výběr lektorů, vysoká znalost, spojené s praxí. Praktické příklady, zapojení posluchače do školení. 
Program mi dal všeobecný přehled o věcech, který by měl každý manager vědět a znát."
Aleš Ledvina, Vedoucí projekce a konstrukce, Precheza, a.s.

Řízení lidských zdrojů

„Program Řízení lidských zdrojů je komplexní vzdělávací program zaměřený na propojení teoretických a praktických dovedností. Pro svoji praxi určitě Projektové řízení, systém hodnocení zaměstnanců, efektivní výběr a nábor zaměstnanců.“
Pavel Kudlička, Pierburg s.r.o.

„Školení bylo obsazeno kvalitními lektory, materiály použiju v praxi, hodně jsme se zabývali praktickými cvičeními. Vzdělávání pro mne bylo přínosné, mám ucelený pohled na HR činnosti.“
Martina Kopicová, Smurfit Kappa Czech, s.r.o.

„Dobře strukturovaný program, velmi vysoká úroveň všech lektorů, a to jak po odborné stránce, tak i z hlediska lektorských dovedností, velmi dobrá organizace.“
Miroslav Řehák, Česká národní banka

„Především komplexní pohled na většinu HR procesů. Jak fungují a jak v nich figurují personalisté, manažeři i zaměstnanci. Spousta praktických rad a výměn zkušeností s kolegy z jiných firem. Ucelení si představy, co HR všechno obnáší. Uvědomění si své role ve společnosti (firmě). V praxi mi přinesl kurz větší vnitřní klid, jistotu, že jdu tím správným směrem.“
Mgr. Kateřina Saeki, Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o.

 

Dynamický manažer

„Komplexní program, dobré jméno kurzu (ZNAČKA), kvalitní lektoři.“
Josef Raffay, Pražská energetika, a.s.

„Program pro střední management, který nemá v ČR obdobu, pokrytí všech klíčových disciplín, konkurenceschopní. Špičkoví lektoři.“
Ladislav Janoušek, Honeywell International s.r.o.

ŘÍZENÍ financí a obchodu

„Byla to nesmírně cenná zkušenost setkat se s tak vynikajícím školitelem, jako byl pan Svoboda. Myslím, že vysokou úroveň tohoto školení nikdo nepřekoná. Nejen, že vynikajícím způsobem dokázal vysvětlit danou problematiku finančního řízení a obchodu, ale projevil se i jako člověk nesmírně vtipný, empatický a citlivý.“
Lenka Šajerová, Lomná spol. s r.o.

Firemní vzdělávací programy se značkou CMC

„Aktuální téma teoreticky zvládnuté brilantním Prof. Lawlorem. S ohledem na celkovou šíři problematiky bych doporučoval pokračování, které se bude detailněji věnovat jednotlivým pasážím. Kvalita semináře gradovala i díky praktickým příkladům úspěšných českých manažerů a vystoupení prof. Švejnara.“
Jiří Paroulek, Omega Optix

„Semináře na podporu malých a středních podniků si cením z několika důvodů.
Pro kvalitu obsahu prednášek a pro samotného přednášejícího Andy Lawlora, studnici zkušeností a dobrých nápadů v podnikání. Pro vysoce významného hosta semináře, prof. Švejnara, a možnost diskuse s ním na téma ekonomického prostředí v České republice. Pro vysoce profesionální organizaci a příjemné prostředí, které tato univerzita nabízí, ale i pro skupinu lidí, která se na semináři sešla - podnikatele a zaměstnance, dychtivé si zopakovat, či se naučit základní procesy v podnikatelské teorii, dychtivé se poučit z příkladu jiných firem, ať už úspěšných či neúspěšných, dychtivé načerpat nové podněty k podnikatelskému záměru.Semináře pořádané CMC mohu doporučit všem, kteří si nemyslí, že učení je konečný proces, a kteří si přejí proměňovat teorii ve skutečnost. Naše společnost bude určite i nadále ráda využívat semináře pořádané CMC, a to i z důvodu možnosti okamžitého praktického použití obsahu semináře ve firemním životě.“
Jan Boháček, Generální ředitel, SC Johnson Česká republika a Slovensko

„Domnívám se, že seminář na podporu malých a středních podniků je velmi užitečným krokem ke zkvalitňování vědomostí vlastníků podniků, které tvoří páteř každé ekonomiky. Podnikatelé často řadu věcí podceňují, jako například strategické a obchodní plánování. Seminář měl vysokou úroveň a zejména praktické příklady z vlastní bohaté zkušenosti s podnikáním prof. Lawlora přednášku oživily. Těším se na další podobné akce.“
Margareta Křížová, Central European Advisory Group

CMC Graduate School of Business o.p.s

náměstí 5. května 2, 250 88, Čelákovice
tel.: +420 326 999 111
email: cmc@cmc.cz

Příhlášení k odběru newsletteru