30. září 2015

Minulý týden byl zahájen dlouhodobý rozvojový program Manažerské desatero, a to úvodním modulem Sebepoznání jako cesta ke své manažerské roli, který se konal v prostorách CMC Čelákovice pod lektorským vedením PhDr. Michala Čakrta.

Michal Čakrt spolupracuje se CMC již od jeho vzniku, v současné době jako externí lektor. Dále působí jako manažerský konzultant a je autorem mnoha publikací na téma sebepoznání a manažerské praxe.

Toto téma je zvoleno na úvod Manažerského desatera z důvodu toho, že sebepoznání je základním stavebním kamenem pro všechny další oblasti, jak pracovní, tak i osobní sféry života. Účastníci se seznámili s osobnostní typologií a jejím praktickým využitím a přínosem pro každého z nich Představili si manažerské typy a způsob, jak je s pomocí typologie „přečíst" a nebyly opomenuty ani zásady komunikace s jednotlivými manažerskými typy.

Účastníci tohoto modulu byli složeni z těch, kteří následně absolvují celý program Manažerské desatero a z těch, kteří přišli pouze na toto dané téma. Obě skupiny však program hodnotily kladně a přínosně. Jsme si jisti, že další moduly plynule naváží na pozitivní hodnocení tohoto a těšíme se na další téma a to Trendy moderního managementu, který se bude konat 14. - 15. 10. 2015 opět v prostorách CMC Čelákovice.

 

CMC Graduate School of Business o.p.s

náměstí 5. května 2, 250 88, Čelákovice
tel.: +420 326 999 111
email: cmc@cmc.cz

Příhlášení k odběru newsletteru