Manažerské desatero - rozvoj pro ty, kdo řídí týmy
desatero img

„MANAŽERSKÉ DESATERO“ je inovovaná podoba programu „DYNAMICKÝ MANAŽER“, který se dočkal neuvěřitelných 32 běhů a kterým prošlo již přes 1000 spokojených absolventů.

Náš nový unikátní vzdělávací program pro rozvoj leadershipu ve firemním prostředí je akreditovaný MŠMT a tedy i rekvalifikační kurz! Zohledňujeme aktuální rozvojové trendy a přizpůsobujeme se potřebám současných manažerů. Tento komplexní rozvojový program je sestaven z deseti dvoudenních modulů, účastníky čeká celkem 20 dní školení formou aktivního tréninku. Celý program je provázán individuálním projektem dle segmentu podnikání daného účastníka, jehož prezentací a obhajobou je program zároveň ukončen, zde získá účastník i mnoho konsultací od lektorů v rámci práce na svém projektu.

Lektoři jednotlivých témat jsou přední odborníci a zkušení praktici, kteří sami prošli manažerskou praxí a na tvorbě tohoto inovovaného programu se sami aktivně podílejí.

Garantujeme orientaci na aplikaci do firemní praxe a zaměříme se v diskusích i na segment podnikání našich účastníků!

V případě zájmu je možné objednat a absolvovat i jednotlivé moduly - termíny lze případně domluvit individuálně. 

Pro koho je program určený:

 • Pro vedoucí týmů a managery
 • Majitele malých a středních firem
 • Pro členy středního a vyššího managementu
 • Pro HR managery a vedoucí v personálním oddělení
 • ... a všechny ostatní, kteří mají zájem se rozvíjet a sledovat trendy moderního managementu

10 modulů v rozsahu 2 dny, tedy celkem 20 dní školení
10 kroků pro úspěch v managementu

1. modul - Sebepoznání jako cesta ke své manažerské roli

 • Sebepoznání, jeho smysl a bariéry
 • Jak bereme věci na vědomí?
 • Jak vyhodnocujeme informace?
 • Odkud bereme energii?
 • V jakém světě chceme prožívat naše životy?
 • Typy osobností, jejich základní dimenze a uplatnění v praxi manažera
 • Manažerské typy a jak je poznat
 • Silné stránky a slabá místa – co s nimi?
 • Své okolí začínáme měnit u sebe

Termíny konání:  1. – 2. 2. 2017

2. modul - Trendy moderního managementu

 • Je člověk tvorem racionálním a nebo iracionálním?
 • Jak funguje lidská mysl a jak ji lze programovat.
 • Jak dosáhnout jemnosti v chování, komunikaci i v tělesném pohybu.
 • Kde se berou velké firemní vize a jak je přeměnit v realitu.
 • Role archetypů.
 • Jak nastavit akční plán pro sebe i svůj tým.
 • Delegování a kdy ho využít - řízení a kdy ho využít.
 • Kritické body – kudy cesta nevede.
 • Jak se zbavit manipulátorů.
 • Vrcholná role managera – harmonie mezi slovy a činy.

Termín konání: 22. – 23. 2. 2017

3. modul - Chování lidí v organizaci

 • Co je vlastně motivace?
 • Sonda do hlubin „tajemného" pojmu - skupinový workshop.
 • Čím jsou lidé motivováni.
 • Liší se motivace v různých zemích?
 • Možnosti a meze finanční motivace.
 • Cvičení, případové ministudie, videoprogram.
 • Manažeři a vůdci – liší se od sebe a v čem? Kdy je třeba řídit a kdy vést?
 • Vedení lidí – poznání pojmu a jeho podstaty.
 • Naše předpoklady o lidské „přirozenosti".
 • Řídící styly – situační řízení, pojetí silné osobnosti a další.

Termín konání: 15. – 16. 3. 2017

4. modul - Strategické řízení firmy

 • Role strategického managementu v dynamické firmě
 • Podnikatelské strategie napříč časem
 • Hlavní metody strategického rozhodování, jejich výhody a rizika
 • Proces nastavení strategického managementu
 • Strategický audit a jeho možné interpretace
 • Transfer strategie do reality firemních cílů, procesů, zdrojů a vztahů

Termín konání: 19. – 20. 4. 2017

5. modul - Řešení konfliktů

 • Konflikt pouze jako negativní prvek v komunikaci?
 • Typy konfliktů a jejich možné pozitivní i negativní důsledky
 • Konfliktní styly a jejich interpretace
 • Zásady pro efektivní řešení firemních konfliktů
 • Komunikační nástroje vhodné pro řešení konfliktů
 • Vyjednávací taktiky při nestandardních situacích

Termín konání: 17. – 18. 5. 2017

6. modul - Řízení lidských zdrojů

 • Role a postavení ŘLZ ve firmě
 • Různé přístupy k ŘLZ a role personálního útvaru
 • Vybrané kapitoly z náboru a výběru pracovníků – behaviorální vedení rozhovorů
 • Mentoring jako profesionální nástroj pro orientaci a adaptaci pracovníků
 • Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • Celostní Talent Management

Termíny konání: 14. – 15. 6. 2017

7. modul - Řízení projektů a procesů

 • Projektové řízení jako manažerský nástroj
 • Elementy projektového řízení a jeho životní cyklus
 • Příprava zadání a plánu vlastního projektu
 • Realizační fáze projektu a jeho zdárné ukončení, vyhodnocení a předání
 • Procesy a jejich základní druhy, principy procesního řízení
 • Mapování a analýza firemních procesů
 • Zavádění procesního řízení do firmy

Termín konání: 13. – 14. 9. 2017

8. modul - Řízení financí a obchodu

 • Podstata a koloběh finančního řízení v praktickém životě firmy
 • Makroekonomické vlivy, finanční analýzy a jejich nástroje
 • Bilance a dlouhodobá finanční stabilita, cash flow a provozní finance
 • Obchodní strategie a obchodní proces
 • Zásady prodeje

Termíny konání: 18. – 19. 10. 2017

9. modul - Ekonomie a účetnictví

 • Založení podniku, majetková a kapitálová výstavba
 • Fungování podniku a tvorba hospodářského výsledku
 • Financování podniku a investiční činnost
 • Význam a funkce účetnictví z pohledu manažera
 • Organizace a zpracování dat a informací
 • Využití účetních a ekonomických dat pro úspěšné rozhodování

Termíny konání: 8. – 9. 11. 2017

10. modul - Marketing

 • Jakou sestavit fungující marketingovou strategii
 • Jak odlišit svůj produkt či službu na trhu
 • Práce se CRM - vytváření a správa databáze
 • Segmentace cílových skupin zákazníků
 • Strategie prodejních a distribučních kanálů
 • Marketingový mix a Integrovaná marketingová komunikace

Termíny konání: 6. – 7. 12. 2017

Reference:

„Program Manažerské desatero efektivním způsobem představuje všechny klíčové dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské funkce. Zároveň prostřednictvím vynikajících lektorů a vzájemné interakce mezi účastníky podněcuje další studium problematiky a diskuzi o praktickém využití probíraných témat.“
Jan Soukup, Controlling and reporting manager, Merz s.r.o.
„Oba moduly splnily až překonaly moje očekávání. Pan Baloušek i dr. Čakrt jsou velmi kvalifikovaní lektoři a excelentní spíkři. Prezentovaná a diskutovaná témata jsou aktuální a zajímavá.“
Igor Holzknecht, Field Sales Manager, DIA, Novo Nordisk s.r.o.
„Účast na kurzu „Sebepoznání cestou osobnostní typologie“ mi pomohlo naučit se rozeznat jednotlivé typy lidí dle základních vnějších znaků a stanovit optimální styl jednání s konkrétními typy lidí. Dosažení pozitivních výsledků společnosti je závislé na spolupráci jednotlivých útvarů a znalost osobnostní typologie pomáhá podporovat konstruktivní chování týmu, nastavit efektivní týmovou komunikaci a překonávat komunikační bariery mezi jednotlivými útvary i samotnými pracovníky.“
Ing. Jitka Rasochová, řízeni rizik a compliance, Pojišťovna VZP, a.s.

Ke stažení - obsah kurzu:


Ceny a výhodné slevy:

Cena za jednoho účastníka pro 1 modul v rozsahu 2 dny: 6 900 Kč plus DPH.
Cena při objednání všech 10 modulů, tedy 20 školících dní: SLEVA 5%, tedy celkem 65 550 Kč.
Každý další účastník ze stejné firmy získává automaticky slevu 5%!
Cena za obhajobu individuálního projektu a konsultace s tím spojené: 3 500 Kč plus DPH.

Objednejte si náš komplexní program firemního vzdělávání pro managery

Reservujte si včas svou účast na tomto unikátním firemním kurzu pro managery - termín lze domluvit i individálně
Dana Fridrichová
Education Coordinator

Pište, prosím, na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Volejte na mobil: +420 721 713 733
Telefon: +420 326 999 163

CMC Graduate School of Business o.p.s

náměstí 5. května 2, 250 88, Čelákovice
tel.: +420 326 999 111
email: cmc@cmc.cz

Příhlášení k odběru newsletteru